Ποιοι είμαστε

Η BookScanner είναι μια νέα εταιρεία στον χώρο της ψηφιοποίησης, με έδρα στην Ξάνθη.
Χρησιμοποιώντας μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, συνδυασμένα με την τεχνογνωσία και την εμπειρία των ανθρώπων μας, προσφέρουμε υπηρεσίες που είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Έχουμε τηνυλική υποδομή και τη γνώση, ώστε να ψηφιοποιούμε σε καθημερινή βάσημεγάλο όγκο βιβλίων και εγγράφων και να αρχειοθετούμε τα παραγόμενα κείμενα και εικόνες σε βάσεις δεδομένων. Γνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης παλαιών βιβλίων, περγαμηνών και αρχείων, τα οποία απειλούνται από την υγρασία και από την έλλειψη φυσικού χώρου αποθήκευσης, γι’ αυτό και επενδύουμε στην κατασκευή αξιόπιστων scanners, ικανών να διαχειριστούν και να ψηφιοποιήσουν μεγάλο όγκο πληροφορίας.